Borderline

Zaburzenie osobowości borderline to uogólniony wzorzec relacji interpersonalnych, wyobrażeń o sobie, uczuć współwystępujących z wyraźną impulsywnością, która pojawia się u jednostki w różnych kontekstach od okresu wczesnej dorosłości i spełniający przynajmniej 5 kryteriów:

 

 1. Podejmowanie nieustannych wysiłków na rzecz uniknięcia prawdziwego lub wyobrażonego opuszczenia

 2. Niestabilne i intensywne wzorce relacji interpersonalnych

 3. Zaburzenia tożsamości: uporczywie utrzymujące się, zniekształcone i niestabilne poczucie własnej wartości

 4. Impulsywność przejawiająca się przynajmniej w dwóch potencjalnie autodestrukcyjnych obszarach: wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji psychoaktywnych, kradzieże w sklepach, obżarstwo, podejmowanie ryzykownych zachowań

 5. Zachowania autodestrukcyjne: grożenie samobójstwem lub okaleczeniem się, próby samobójcze, samookaleczenia

 6. Niestabilność emocjonalna

 7. Chroniczne poczucie pustki

 8. Nieadekwatna do sytuacji, intensywna złość lub wyraźne trudności z kontrolowaniem złości (np. częste okazywanie rozdrażnienia, stałe uczucie złości, powtarzające się fizyczne bójki)

 

Epidemiologia

 

 • Osoby z borderline to około 2% populacji z czego 10% leczy się ambulatoryjnie, 20% w szpitalach.

 • 30-60% pacjentów leczonych z powodu zaburzeń osobowości to pacjenci z borderline

 • Obecnie stawia się więcej rozpoznań tego zaburzenia ze względu na popularność i w sytuacjach współwystępowania z innymi zaburzeniami.

 

Pacjenci z osobowością borderline przeżywają silne lęki przed unicestwieniem i porzuceniem.

Z tego powodu mają duże trudności w kontaktach interpersonalnych, co w rezultacie powoduje u nich lęk i osamotnienie.

Jedną zasad terapii osób z borderline jest więc wzmacnianie siły ego i budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Jeżeli rozpoznajesz u siebie podobne trudności, umów się na konsultację z psychoterapeutą - podjęcie psychoterapii może znacznie poprawić Twoją jakość życia.

Psychoterapię indywidualną prowadzą: Agnieszka Narkiewicz-Nowak,  Anna Rynarzewska