Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Kontakt: nr tel. 783 707 337, e-mail: a.narkiewicz@centrumergo.pl

psycholog Poznań

psychoterapeuta Poznań

Psychoterapią zajmuję się od 18 lat, ale ciągle się jej uczę zachowując otwarty umysł i ciekawość świata przeżyć drugiej osoby. 

Ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa magisteria uzyskałam na UAM w Poznaniu.

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną - ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i spełniłam warunki konieczne do uzyskania dyplomu. Jest to specjalistyczne szkolenie przygotowujące przede wszystkim do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej i jej odmiany - TFP (terapia skoncentrowana na przeniesieniu), zwłaszcza w obszarze zaburzeń osobowości (np. osobowość borderline, histrioniczna, paranoidalna, narcystyczna, zależna, unikająca, depresyjna). Obecnie kontynuuje szkolenie przygotowując się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty TFP w ramach International Society of Transference Focused Psychotherapy. Poza tym od lat uczestniczę w konferencjach psychoterapeutycznych i psychoanalitycznych oraz w specjalistycznych seminariach dotyczących tej problematyki.

Wiele lat temu ukończyłam także całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe). Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe (od ukończenia studiów w 2004 roku nieprzerwanie pracuję jako psycholog) – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Obecnie wspólpracuję ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transferenced-Focused Psychotherapy i przestrzegam ich kodeksów etycznych. W mojej pracy oprócz wiedzy, praktyki i regularnej superwizji niezmiernie pomaga mi doświadczenie własnej psychoterapii - grupowej i indywidualnej.

 

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
 • psychoterapia psychodynamiczna młodzieży
 • psychoterapia psychodynamiczna dzieci
 • psychoterapia i wsparcie dla kobiet w ciąży i w połogu
 • konsultacja psychologiczna

Kwalifikacje (wg lat ukończenia):

 • "Borderline i CHAD w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 10 godzin (2022)
 • całościowe szkolenie z TFP (terapia skoncentrowana na przeniesieniu) - International Society of Transference Focused Psychotherapy, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2021-2023)
 • "Praca z psychotycznymi aspektami osobowości, pacjentami doświadczającymi psychoz i ich rodzinami" - seminarium dra Briana Martindale'a, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań (2019)
 • "Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka - dziecko" - roczny cykl comiesięcznych seminariów prowadzone przez Elżbietę Wilkowską, Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń pod patronatem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Wrocław, 54 godziny (2019-2020)
 • "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych" - dwudniowa VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2019)
 • "Psychoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej" - seminarium Lecha Kality (superwizora PTP) z Centrum Terapii Depresji w Gdyni, Poznań, 5 godzin (2019)
 • "Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą" - CONSILIA Centrum Psychoterapii i Szkoleń, pod patronem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Wrocław, 6 godzin (2019)
 • dwudniowe wykłady prof. Stephana Doeringa dot. diagnozy i leczenia zaburzeń osobowości - wydarzenie w ramach projektu "Polska adaptacja oraz walidacja Structured Interview of Personality Organization – Revised (STIPO-R) oraz wykorzystanie narzędzia w praktyce klinicznej", Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Wrocław (2019)
 • "Twórcze związki miłości i nienawiści" - III Konferencja Pracując psychoanalitycznie z parami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Warszawa (2019)
 • "Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego" - III Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Wrocław (2019)
 • "M. Klein - odkrycia i idee" - cykl wykładów, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, 9 godzin, Poznań (2019)
 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej - dwudniowe wykłady, Kraków (2018)
 • "Histeria i fantazje seksualne w praktyce klinicznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Warszawa, 5 godzin (2018)
 • "Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2018)
 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" - dwudniowa VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2017)
 • "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci" - Ośrodek Psychoterapii Mały Książe z Krakowa, 22 godziny (2017)
 • "Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2017)
 • "Zaburzenia jedzenia u dzieci" - Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, Poznań, 5 godzin (2017)
 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 1250 godzin (2017-2013)
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa VI Konferencja  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2015)
 • "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole" - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 7 godzin (2015)
 • „Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii” – UAM w Poznaniu, 350 godzin (2012)
 • „Mediator rodzinny - kurs podstawowy” – Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, 40 godzin (2012)
 • "Ochrona więzi emocjonalnych dziecka w obojgiem rodziców" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań, 20 godzin (2012)
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne - Integracyjne Centrum Treningowe Małgorzata Mroziak, Bielsko-Biała, 13 godzin (2011)
 • „ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu” – Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, 75 godzin (2010)
 • „Spadek – refleksja nad zasobami rodziny pochodzenia” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2010)
 • „Świat moich uczuć” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 16 godzin (2009)
 • „Systemowe konstelacje struktur” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2009)
 • „Psychosomatyka i terapia systemowa” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 8 godzin (2009)
 • „Historie mojego życia” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 32 godziny (2008)
 • seminaria superwizyjne u certyfikowanych superwizorów psychoterapii systemowej - 246 godzin (2005-2008)
 • „Zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” – Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan, Bielsko – Biała, 24 godziny (2007)
 • „Skuteczna interwencja” – Instytut „Amity” dr Jacek Morawski, Warszawa, 175 godzin (2007)
 • „Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 160 godzin (2007)
 • „Opiniowanie sądowo – psychologiczne” – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, 18 godzin (2006)
 • "Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy w rodzinie" - Psychology Consulting, Warszawa, 8 godzin (2006),
 • „Praca z genogramem” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 35 godzin (2005)
 • "Świat oczami dziecka...patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam, gdzie patrzysz" - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 10 godzin (2005)
 • „Studium pedagogiczne” dające kwalifikacje pedagogiczne – UAM, 480 godzin (2005)
 • „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 130 godzin (2004)
 • Pomoc dla sprawców przemocy domowej” – Fundacja im. Stefana Batorego, Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, 16 godzin (2003)
 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu (2004)
 • mgr filologii polskiej – UAM w Poznaniu (2002)