Anna Rynarzewska

Kontakt: nr tel. 603 454 835, e-mail: a.rynarzewska@centrumergo.pl

Ukończyłam studia, uzyskując tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni, ukończyłam również studia stacjonarne pięcioletnie magisterskie z pedagogiki specjalnej i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie- czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w poradni zdrowia psychicznego, szpitalu psychiatrycznym, szkołach specjalnych, ośrodkach pomocy osobom w kryzysie. Od 2016 roku prowadzę prywatny gabinet.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
 • psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży
 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacje pedagogiczne dla rodziców
 • konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Kwalifikacje:

 • "Histeria i fantazje seksualne w praktyce klinicznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Warszawa, 5 godzin (2018)

 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" - dwudniowa VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2017)

 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 1250 godzin (2017-2013)

 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa VI Konferencja  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2015)

 • Superwizja grupowa pacjentów ze spektrum zaburzeń osobowości (2016- nadal)

 • III Konferencja „Psychologia w medycynie” Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Warsztat „Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci- diagnoza i pierwsza interwencja” Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 • Praktyka Zawodowa w Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Os. Kosmonautów 110 Poznań (50 godzin)

 • Praktyka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Młodzieży w Poznaniu

 • Praktyka zawodowa w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie (100 godzin)

 • Praktyka zawodowa Szkoła Specjalna nr 102 w Poznaniu (100 godzin)

 • mgr psychologii UAM w Poznaniu (2014)

 • Szkoła Trenerska –Akademia Trenerów (2009)

 • mgr pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu (2009)

 • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UAM w Poznaniu (2009)