Anna Rynarzewska

Kontakt: nr tel. 603 454 835, email: a.rynarzewska@centrumergo.pl

Ukończyłam studia, uzyskując tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni, ukończyłam również studia stacjonarne pięcioletnie magisterskie z pedagogiki specjalnej i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie- czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w poradni zdrowia psychicznego, szpitalu psychiatrycznym, szkołach specjalnych, ośrodkach pomocy osobom w kryzysie. Od 2016 roku prowadzę prywatny gabinet.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Oferta:

  • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • psychoterapia psychodynamiczna młodzieży
  • konsultacja psychologiczna
  • konsultacje pedagogiczne dla rodziców
  • konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Kwalifikacje:

  • ukończona Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - Czteroletni kurs organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne 
  • mgr psychologii - UAM w Poznaniu, 2015 r.
  • mgr pedagogiki specjalnej - UAM w Poznaniu, 2009 r.
  • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej - UAM w Poznaniu, 2009 r.