Dr hab. n. hum. Maciej Duda

Kontakt: 505588993, mail: m.duda@centrumergo.pl

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii zaburzeń osobowości w ujęciu psychodynamicznym. Jej celem jest modyfikacja organizacji i struktury osobowości pacjenta/tki. Pracuję z osobami, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, co przejawia się poczuciem braku satysfakcji w różnych obszarach życia (praca, związek, relacje z bliskimi osobami). Efekty pracy psychoterapeutycznej obejmują zmianę reakcji, emocji i procesów myślowych na bardziej adekwatne.

Posiadam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Jestem psychoterapeutą, wykładowcą akademickim, badaczem, certyfikowanym trenerem oraz socjoterapeutą. Ukończyłem Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2 lata) i Kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Kontynuuję kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją praktykę psychoterapetuczyną poddaję superwizji.

Jestem autorem trzech monografii naukowych “Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska”; (2013), „Dogmat płci. Polska wojna z gender”; (2016), „Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”; (2017), wielu artykułów i wystąpień konferencyjnych (m.in. „Męskość i psychoanaliza”, „Męskość i mit. Lektury terapeutyczne”, „Biedny Polak patrzy na siebie, czyli psychoterapeutyczne lektury na temat męskości”) opublikowanych w czasopismach branżowych oraz współredaktorem numerów tematycznych ww. czasopism i trzech tomów raportu krytycznego na temat edukacji i socjalizacji dzieci i młodzieży „Gender w podręcznikach” (2016).

 

Wyróżnienia i nagrody otrzymane za pracę naukową:

 

Stypendium Narodowego Centrum Nauki 2014-1017,

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 2016,

Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego młodego Naukowca 2018-2020.

 

Oferta:

  • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • psychoterapia psychodynamiczna młodzieży
  • konsultacje psychoterapeutyczne.

 

Kwalifikacje:

  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie)
  • socjoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychoterapii (2016,)
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2018)
  • mgr filologii polskiej, Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007).