Anita Jałoszyńska

Kontakt: nr tel. 608 390 021, email: a.jaloszynska@centrumergo.pl

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. W Krakowskim Centrum Psychoterapii ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, szkole podstawowej oraz Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB w Poznaniu. Prowadziłam terapię indywidualną, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne dla rodziców oraz poradnictwo i konsultacje indywidualne.

Aktualnie pracuję na Oddziale Dziennego Pobytu dla Młodzieży w Centrum Zdrowia Psychicznego oraz współpracuję z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną "Otwarte Drzwi".

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

 

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych

 • psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

 • konsultacja psychologiczna

 

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia – 2009 rok

 • Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 2011 rok

 • Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 2014 rok

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychoterapii – 2016 rok

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychoterapii – w trakcie

 • Szkolenie „Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”, Ośrodek Psychoterapii Mały Książę

 • Szkolenie "Metody terapeutyczne oraz obszary szczególnie istotne w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie", Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

 • Szkolenie warsztatowe "Zrozumieć Dziecko z RAD (Zespół Zaburzenia Więzi)", Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

 • Kurs Doskonalący „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 • "Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia" - konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości” – dwudniowa konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka na temat „ Trudności Rodzicielstwa”, Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego