Agata Rogacka

Kontakt: nr tel. 600 381 399, e-mail: a.rogacka@centrumergo.pl

www: https://www.znanylekarz.pl/agata-rogacka/psycholog-psychoterapeuta-terapeuta/poznan

Ukończyłam psychologię, filologię angielską na oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu.

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym – ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Wcześniej ukończyłam z wyróżnieniem całościowe szkolenie z psychoterapii uzależnień („Podstawowe umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesne metody diagnozowania. Terapia uzależnienia i psychoterapia członków rodzin”. 650 godzin). Uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA.

Odbyłam liczne kursy w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii dorosłych (terapia osób pokrzywdzonych przemocą seksualną, uzależnionych od hazardu/seksu/gier, prowadzenie grup terapeutycznych, leczenie zaburzeń osobowości, strategie pracy z poczuciem własnej wartości).

Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji dorosłych, prowadzenia grup szkoleniowych, a także psychoterapii indywidualnej i grupowej. Od ukończenia studiów w 1993 roku pracowałam m.in. na UAM, AWF, a także prowadząc szkolenia w ramach własnej działalności. Obecnie pracuję jako psychoterapeutaw prywatnym Centrum Zdrowia Psychicznego w Obornikach. Wcześniej prowadziłam grupy terapeutyczne oraz terapię indywidulną różnorodnych zaburzeń w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia NZOZ w Poznaniu. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Gabinet prywatny prowadzę od 2015 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie odbywam superwizję w obszarze uzależnień oraz w obszarze leczenia zaburzeń osobowości i nerwic u superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych

 • indywidualna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, substancji lub czynności oraz ich bliskich

 • konsultacja psychologiczna. 

Kwalifikacje (wg lat ukończenia):

 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" - dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2017)

 • Superwizje indywidulane w zakresie integracji psychoterapii osobowości i nerwic z terapią uzależnień i współuzależnienia, 20 godzin (2015-2017)

 • Szkolenie superwizyjne w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, 70 godzin, Poznań (2015)

 • staż kliniczny, 80 godzin, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz NZOZ „Diamed”, Gniezno (2014)

 • „Strategie pracy z poczuciem własnej wartości” – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poznań, 10 godzin, (2013)

 • „Terapia ofiar przemocy seksualnej”, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poznań,10 godzin, (2013)

 • „Dynamika grup”, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poznań, 10 godzin, (2013)

 • „Osobowość kompulsywno-obsesyjna – implikacje terapeutyczne”, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poznań, 10 godzin, 2013

 • Dwuletnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia („Podstawowe umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesne metody diagnozowania. Terapia uzależnienia i psychoterapia członków rodzin”). Polsko-Niemiecki Instytut Błękitny Krzyż, Brok, 650 godzin (2014).

 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu (2012)

 • „Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej” – UAM w Poznaniu, 350 godzin (2000)

 • liczne kursy w zakresie edukacji dorosłych, Brtitish Council, 1993-2000

 • udział w międzynarodowej konferencji IATFL, Poznań (1996)

 • szkolenie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ramach Poznańskiej Szkoły Menedżerów, 20 godzin (1995)

 • mgr filologii angielskiej – UAM w Poznaniu (1993)