Inwestycja

Zachęcamy, by koszty poniesione w związku z podjęciem psychoterapii traktować jako inwestycję, która zwróci się w lepszej jakości życia - zdolności do przeżywania satysfakcji z pracy, tworzenia głębokich intymnych relacji, odczuwania szerokiej gamy uczuć bez obezwladniającego uczucia utraty równowagi psychicznej.

Konsultacja psychologiczna (50 minut) 

150 zł - Anna Rynarzewska

180 zł - Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Konsultacja rodzinna (75 min)

250 zł - Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Psychoterapia (50 minut)

150 zł -Anna Rynarzewska

180 zł -Agnieszka Narkiewicz-Nowak