Inwestycja

Zachęcamy, by koszty poniesione w związku z podjęciem psychoterapii traktować jako inwestycję, która zwróci się w lepszej jakości życia - zdolności do przeżywania satysfakcji z pracy, tworzenia głębokich intymnych relacji, odczuwania szerokiej gamy uczuć bez obezwladniającego uczucia utraty równowagi psychicznej.

Konsultacja psychologiczna (50 minut) 150 zł

Konsultacja rodzinna (75 min) 200 zł

Psychoterapia (50 minut) od 130 zł do 150 zł

150 zł (gdy jedna sesja w tygodniu), 130 zł (gdy dwie sesje w tygodniu)