psychoterapeuta, socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Marcin Bąk

Kontakt: nr tel. 785 463 447, email: m.bak@centrumergo.pl.

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, socjoterapeuta, polonista.

Jestem absolwentem dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jestem uczestnikiem Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzonego przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Z dorosłymi oraz młodzieżą pracuję nieprzerwanie od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy w szkołach na terenie Poznania, a także w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB. Prowadziłem grupy socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz poradnictwo psychologiczne. Umiejętności psychoterapeuty doskonaliłem współpracując ze Stowarzyszeniem MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu; prowadziłem konsultacje indywidualne, grupę wstępną programu odwykowego oraz grupę terapeutyczną dla osób wychowanych w rodzinach alkoholowych. Pracowałem również w Odwykowo – Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu, gdzie prowadziłem terapię na oddziale dziennym, terapię indywidualną oraz grupę psychoedukacyjną dla osób uzależnionych. Pracuję w ośrodku Stowarzyszenia Monar – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Jestem również specjalistą terapii uzależnień w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień.

W psychoterapii opieram się na założeniach podejścia psychodynamicznego. Zajmuję się trudnościami okresu dojrzewania, zaburzeniami osobowości, nerwicowymi, lękowymi i odżywiania, a także zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Prowadzę:

 • psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym

 • terapię uzależnień

 • konsultacje psychoterapeutyczne.

Kwalifikacje:

 • mgr filologii polskiej – Akademia Pomorska w Słupsku

 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej" - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (czteroletnie szkolenie)

 • "Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży" - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dwuletnie szkolenie)

 • "Kopciuszki i Heraklesi, czyli zjawisko odwrócenia ról w rodzinie" – seminarium szkoleniowe prof. dr hab. Katarzyny Schier

 • "Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia" - konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja Polskiego Towarszystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacja osobowości” – dwudniowa konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki” – konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

 • "Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków" - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu (szkolenie rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) -  w trakcie