psycholog, dyplomowany psychoterapeuta

Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Kontakt: nr tel. 783 707 337, email: a.narkiewicz@centrumergo.pl

Ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa magisteria uzyskałam na UAM w Poznaniu.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym - ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i spełniłam warunki konieczne do uzyskania dyplomu.

Wczesniej ukończyłam całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe).

Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe (od ukończenia studiów w 2004 roku nieprzerwanie pracuję jako psycholog) – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W mojej pracy oprócz wiedzy, praktyki i regularnej superwizji niezmiernie pomaga mi doświadczenie własnej psychoterapii - grupowej i indywidualnej.

 

Prowadzę:

 • indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym,
 • konsultacje psychologiczne.

Kwalifikacje (wg lat ukończenia):

 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej - dwudniowe wykłady, Kraków (2018)
 • "Histeria i fantazje seksualne w praktyce klinicznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Warszawa, 5 godzin (2018)
 • "Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2018)
 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" - dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2017)
 • "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci" - Ośrodek Psychoterapii Mały Książe z Krakowa, 22 godziny (2017)
 • "Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2017)
 • "Zaburzenia jedzenia u dzieci" - Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, Poznań, 5 godzin (2017)
 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 1250 godzin (2017)
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2015)
 • "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole" - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 7 godzin (2015)
 • „Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii” – UAM w Poznaniu, 350 godzin (2012)
 • „Mediator rodzinny - kurs podstawowy” – Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, 40 godzin (2012)
 • "Ochrona więzi emocjonalnych dziecka w obojgiem rodziców" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań, 20 godzin (2012)
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne - Integracyjne Centrum Treningowe Małgorzata Mroziak, Bielsko-Biała, 13 godzin (2011)
 • „ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu” – Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, 75 godzin (2010)
 • „Spadek – refleksja nad zasobami rodziny pochodzenia” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2010)
 • „Świat moich uczuć” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 16 godzin (2009)
 • „Systemowe konstelacje struktur” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2009)
 • „Psychosomatyka i terapia systemowa” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 8 godzin (2009)
 • „Historie mojego życia” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 32 godziny (2008)
 • seminaria superwizyjne u certyfikowanych superwizorów psychoterapii systemowej - 246 godzin (2005-2008)
 • „Zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” – Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan, Bielsko – Biała, 24 godziny (2007)
 • „Skuteczna interwencja” – Instytut „Amity” dr Jacek Morawski, Warszawa, 175 godzin (2007)
 • „Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 160 godzin (2007)
 • „Opiniowanie sądowo – psychologiczne” – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, 18 godzin (2006)
 • "Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy w rodzinie" - Psychology Consulting, Warszawa, 8 godzin (2006),
 • „Praca z genogramem” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 35 godzin (2005)
 • "Świat oczami dziecka...patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam, gdzie patrzysz" - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 10 godzin (2005)
 • „Studium pedagogiczne” dające kwalifikacje pedagogiczne – UAM, 480 godzin (2005)
 • „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 130 godzin (2004)
 • Pomoc dla sprawców przemocy domowej” – Fundacja im. Stefana Batorego, Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, 16 godzin (2003)
 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu (2004)
 • mgr filologii polskiej – UAM w Poznaniu (2002)