psychoterapeuta

Bartosz Sławecki

Kontakt: nr tel. 604 525 553, email: b.slawecki@centrumergo.pl

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym. Wiedzę i umiejętności zdobywam w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Odbyłem staż zawodowy na Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Dwukrotnie byłem na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych prowadzonych przez organizację Beit Ekstein – aktualnie największą tego typu prywatną instytucję w Izraelu, która świadczy usługi na rzecz osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi, zespołem Downa, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w uczeniu się.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od początku kariery zawodowej jestem związany z edukacją i rozwojem ludzi. Pracę rozpoczynałem w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie byłem odpowiedzialny za przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie pracuję w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładam m.in. na studiach podyplomowych Psychologia w biznesie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching menedżerski. Brałem udział w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne, dydaktyczne, trenerskie i naukowe, w tym m.in. w szkoleniu pt. Coach in the Process and Structure of the Individual and Business Coaching akredytowanym przez International Coach Federation. Aktualnie jestem m.in. kierownikiem Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Prowadzę:

  • psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym,
  • konsultacje psychoterapeutyczne.

 

Kwalifikacje i wykształcenie:

  • w trakcie czteroletniego szkolenia: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),
  • dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2009),
  • mgr socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2004),
  • mgr zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (2001).